Oferta

Zajmujemy się profesjonalnym badaniem skuteczności wdrożonych w Kancelarii systemów, procedur i technologii, a także identyfikacją obszarów wymagających poprawy lub modernizacji. Nasze konsultacje mogą obejmować różne aspekty, takie jak bezpieczeństwo danych, zarządzanie ryzykiem oraz automatyzacja procesów bieżących kancelarii, takich jak kontakt z klientem, obieg dokumentów, tworzenie i przekształcanie wszelkiego rodzaju pism procesowych i pozaprocesowych przy użyciu najnowszych technologii, takich jak nauczanie maszynowe czy sztuczna inteligencja.

Audyt Technologiczny

Audyt technologiczny może obejmować wiele różnych obszarów, w zależności od specyfiki i potrzeb Kancelarii, takich jak:

  • Stopień cyfryzacji Kancelarii: Sprawdzimy w siedzibie Kancelarii stopień zaawansowania technologicznego partnerów oraz osób zatrudnionych, jednocześnie opracowując strategię dalszego rozwoju cyfrowego Kancelarii.
  • Bezpieczeństwo danych: Ocenimy, czy Kancelaria stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić swoje dane. Może to obejmować ocenę polityki bezpieczeństwa, procedur zarządzania ryzykiem, a także fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa.
  • Infrastruktura: Oceniamy infrastrukturę IT w organizacji, w tym sprzęt, oprogramowanie, sieć i inne technologie.
  • Strategia: Tworzymy strategię rozwoju cyfrowego Kancelarii, w tym jej zgodności z celami biznesowymi, jej skuteczności w osiąganiu tych celów i jej zdolności do adaptacji do zmieniających się warunków.

Każdy z tych obszarów może być audytowany niezależnie, ale często są one łączone w ramach kompleksowego audytu technologicznego.

Konsultacje mogą być prowadzone zdalnie w formie wideokonferencji (400 zł za godzinę) oraz jednodniowe na miejscu w siedzibie Kancelarii (4.000 + VAT – 6.000 zł + VAT). Cena obejmuje zarówno przyjazd, pogłębioną analizę na temat kancelarii oraz przygotowanie raportu podsumowującego. Po zakończonych pracach wskazujemy obszary do usprawnień oraz możliwe kolejne etapy działań.

Skontaktuj się z nami: kontakt@mlex.pl

Cyfryzacja Kancelarii

Wdrażamy w Kancelarii środki techniczne i oprogramowanie pozwalające na automatyzację i uproszczenie procesów dzięki wykorzystaniu infrastruktury cyfrowej. Usługa jest indywidualnie wykonywana na rzecz Kancelarii i może być połączona z audytem cyfrowym (który w tym przypadku jest gratis). Wdrażamy technologie w sposób bezpieczny i profesjonalny, począwszy od prostych technologii now-code aż do nauczania maszynowego czy sztucznej inteligencji.

Korzyści z Cyfryzacji

  • Automatyzacja rutynowych zadań: Sztuczna inteligencja (AI) może automatyzować wiele rutynowych i czasochłonnych zadań, takich jak tworzenie szablonów oraz kompletnych dokumentów, tworzenie szablonów umów. Dzięki temu prawnicy mogą skupić się na bardziej skomplikowanych aspektach swojej pracy.
  • Zwiększenie efektywności i dokładności: AI może przetwarzać ogromne ilości informacji szybciej i dokładniej niż człowiek, co prowadzi do zwiększenia efektywności i dokładności w pracy prawniczej.
  • Analiza informacji: AI może analizować dane, takie jak akta spraw, i dostarczać prawnikom cennych informacji, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji.
  • Dostępność 24/7: Dzięki dostarczanej przez nas infrastrukturze AI może być dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, co jest szczególnie przydatne dla klientów potrzebujących natychmiastowej pomocy prawnej.
  • Redukcja kosztów: W dłuższej perspektywie, dzięki automatyzacji rutynowych zadań, AI może pomóc firmom prawniczym zmniejszyć koszty operacyjne.

Koszt cyfryzacji jest ustalany indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta i stopnia zaawansowania potrzeb.

Skontaktuj się z nami: kontakt@mlex.pl oraz pod numerem +48 535 320 022